Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 14.04.2020
Zapytanie ofertowe dotyczące przedsięwzięcia pn. Narzędzia wspomagające zarządzanie produkcją i zużyciem energii ze źródeł odnawialnych.
Ofertę można składać do: 23.04.2020 godz. 12:00
Pobierz : poniżej przycisk pobierz.

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonawcę usługi wybrano Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Data publikacji 24.04.2020